Jag tror det var JoK på Bokhora som gjorde att jag fick upp ögonen för The rules of attraction av Bret Easton Ellis. Jag hatälskade ju American Psycho, men har inte läst något mer av dear Brett. Långt om länge moochade jag ett ex från en tjej i USA, men sen har den blivit liggande. Tills nu.

Blaséartat sex, snortande, supande, pill-poppande och skolgången mest som ett jobbigt mellanspel. Tillvaron för Laura, Sean och Paul mfl är ett tonårigt, självupptaget funderande kring var man får tag i kommande kvälls kick i form av sprit, knark och sex. Och ett evigt kringdrivande i tillvaron i väntan på kvällen, spriten, knarket och sexet. Lägg till dysfunktionella familjer som man hanterar med mera sprit och relationsfunderingar som påminner mig om min gymnasietids. Faktum är att många scener i bokens matsal känns som att de kunde ha utspelat sig i min gymnasieskolas matsal dagen efter en Luciavaka: vem gjorde vad med vem och vad betyder det? Tillsammans med en diffus känsla av tillhörighet som spiller över från gårdagens fest till dagens (bakfylle)gemenskap: ”jag var ju faktiskt där, så jag skulle kunna ha ett svar. I varje fall kan jag vara med i spekulationerna”. Möjligen knarkade och drack vi (läs: åtm jag) i betydligt mindre utsträckning.

Klickbildning, svårgenomträngliga livsavgörande sociala koder ett evigt sökande. Skolan hyser idel välbärgade studenter vars tillvaro i sig själv inte är tillräcklig. Sinnesförändrande substanser är nyckeln till, ja, vad? Under ytan kommer vi ju aldrig.

Och symtomatiskt för det nonchalanta och likgiltiga börjar boken mitt i en mening och slutar mitt i en annan.

Som helhet är det ivf skarpsynt fångat om att vara ung i ett (mini)samhälle där den informella strukturen blir viktigare än den formella, där ungdomstillvaron blir en av tydliga gränser avskild från vuxenvärlden. Jag anar ett embryo till American Psycho, där tudelningen av tillvaron verkligen är dragen till sin spets, och där ytan är allt som räknas. Men jag vette sjutton om jag gillar det, även fast det är bra. Jo, alltså, jag gör ju det, men…

Annonser