För nåt år(?)  sen hittade jag Drömmen om transibiriska järnvägen av Bo E Åkermark (red.) på nåt antikvariat. Det är en fantastisk antologi av idel kända (och en del för mig okända) författare på ett enda tema: att resa längs transibiriska järnvägen. Bland annat skrev Jules Verne om den i Tsarens kurir och Sven Hedin skrev dokumentärt om den på 30-talet. Att resa längs Transib tycks vara att resa i sällskap av charmiga medresenärer (motresenärer i vissa fall, kanske); trevliga samtalspartners, god mat av både rysk och kinesisk härkomst; stränga regler, rutiner och vanor. Och i sällskap av viss tristess.

Urvalet av författarna har medvetet begränsats: det finns inga ryska författare representerade i antologin. Redaktören ger ändock i sitt förord ett litet tips på en sådan, ifall man efter 200 sidor reselektyr skulle vara sugen på mera reseporr.

Ca 200 sidor tågporr! Eller snarare tågreseporr!  Det är oxå litteraturporr, ety läsaren (ellet åtm jag) blir sugen på att både resa längs transibiriska järnvägen OCH att läsa fler bra böcker (som mer av Jules Verne och Tolstoj, t.ex). Hela boken är ett brilliant exempel på att tåg och litteratur hör i hop. Både att läsa på tåg och att läsa om tåg. Och att läsa om att läsa på tåg.

Petra på En annan sida skriver oxå om transib:

Annonser