Bokberget citerar Peter Englund om varför läsa. Citatet (som kommer från den här artikeln) är delar av hans svar på frågan om varför vi ska läsa klassiker. Han säger:

Litteraturen tillåter oss ju att komma ut ur det enda liv som vi är dömda att leva. Vi är dömda att leva i en kropp vid en särskild tidpunkt på en särskild plats. Litteraturen hjälper oss att ta del av andra existenser. Den bryter vår ensamhet i oss själva. …

Jag tycker det är applicerbart även på litteratur som inte räknas till klassikerna. Det funkar som ett svar på frågan varför vi ska läsa överhuvudtaget. Mycket klokt sagt!

Annonser