När tre av fyra böcker i en serie har samma format. Och den fjärde är i storpocket. Inte ryms de här på samma hylla i bokhyllan, inte:

Annonser