Att ha läst fel i busstidtabellen är inte fel alla gånger. Igår skyndade jag mig mot bussen hem, enbart för att upptäcka att den buss jag hade tänkt åka enbart går på skoldagar. 36 minuter till nästa buss.

Dessa 36 minuter räckte för att läsa ut Lotta Sjöbergs Family Living. Den ostädade sanningen samt Berglins Varje dag man inte köper pizza är en seger. Jag fick tips om den första av någon blogg någonstans och när jag skulle låna den på bibblan där  Berglin  upp under rubriken Liknande Titlar på bibblans hemsida.

Family Living har en facebook-grupp dit hågade människor kan skicka in bilder på sin ostädade verklighet. En skön motvikt till inredningsprogrammens och homestylingens vita avskalade prydlighet. Family Living är fint tecknade enrutingar (förvisso över hela sidor) om att få ihop den där delen av livet som är vardag och verklighet: om att få fysisk plats för hela familjen, om städning, vardagspusslet, om barnuppfostran, föräldrarollen och kärlek.

Varje dag man inte köper pizza är en seger är en samlingsvolym med tema vardagspussel. Som vanligt är Berglins skarpa iakttagare av vardagens små förtretligheter och skildrar det med en underbart torr humor.

Annonser