Jag har sorterat ut några böcker som jag vill sälja. Hör av er på camillasbokladaatgmailpunktcom om ni vill shoppa. Frakt tillkommer.

Klein, N (2000) No Logo. Ordfront. 20 kr

Levin, L (2002) Ideologi och strategi. Svensk politik under 130 år. Norstedts Juridik. Upplaga 5:1 30 kr

Locke, J (2006) Andra avhandlingen om styrelseskicket. Daidalos. 30 kr

Foucault, M (2003) Övervakning och straff. Arkiv förlag. Fjärde upplagan 20 kr

Foucault, M (1993) Diskursens ordning. Brutus Östlings Förlag 20 kr